Báo cáo Kết quả công tác tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Số ký hiệu văn bản 301/BC-UBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Người ký duyệt Trần Thế Định - PCT.UBND
Tài liệu đính kèm bc-301-_cong_tac_tu_phap_nam_2023_220231107022309304_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT