Báo cáo Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP trên địa bàn phường Nam Cường
Số ký hiệu văn bản 302/BC-UBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP trên địa bàn phường Nam Cường
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Trần Thế Định - PCT.UBND
Tài liệu đính kèm bc-302_so_ket_2_nam_thuc_hien_nd_120231107022733164_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT