KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, vân dộng toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023
Số ký hiệu văn bản 189/KH-UBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, vân dộng toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lê Minh Huy - CT.UBND
Tài liệu đính kèm 1_kh_189-tang_cuong_tuyen_truyen_v20231109110609416_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT