Báo cáo Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 322/BC-UBND
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Người ký duyệt Lê Minh Huy - CT.UBND
Tài liệu đính kèm bao_cao_322-cong_tac_tdkt_nam_202320231121030438542_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT