Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn phường Nam Cường
Số ký hiệu văn bản 195/KH-UBND
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn phường Nam Cường
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Thế Định - PCT.UBND
Tài liệu đính kèm kh_195-truyen_thong_giai_doan_231120231122044402651_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT