Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/QĐ-UBND 22/02/2024 QĐ V/v kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Nam Cường
Lượt xem: 7
Tải về 0
23/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Phường Nam Cường
Lượt xem: 8
Tải về 0
41/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch hoạt động cổng thông tin điện tử năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
38/KH-UBND 21/02/2024 Kế hoạch Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Nam Cường năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
06/TB-UBND 19/02/2024 Thông báo các chức danh công chức, viên chức biệt phái đến nhận công tác tại UBND phường Nam Cường
Lượt xem: 9
Tải về 0
36/KH-UBND 15/02/2024 Kế hoạch Triển khai, duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Nam Cường năm 2024
Lượt xem: 5
Tải về 0
37/BC-UBND 15/02/2024 Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
183/KH-UBND 25/10/2023 Kế hoạch Công khai thông tin theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 43
Tải về 0
4999/UBND-VX 03/10/2023 Công văn về việc thời gian làm việc giờ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 42
Tải về 0
250/BC-UBND 06/09/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
1234567
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Designed by VNPT