HĐND phường Nam Cường tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2022 (kỳ họp thứ năm) HĐND phường khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

         Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND phường về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. Sáng ngày 23/12/2022 HĐND phường Nam Cường đã tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2022 (kỳ họp thứ năm) HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Chu Văn Huyền – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị phường; các ông, bà đại biểu HĐND phường khóa VI, các ông bà đại biểu HĐND thành phố được bầu tại phường các đồng chí Bí thư chi bộ.

Quang cảnh kỳ họp cuối năm 2022 HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

         Sau khi thông qua nội dung chương trình làm việc, kỳ họp nghe đồng chí Chu Văn Huyền – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp; nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND phường trình kỳ họp; báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND phường, báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, đại biểu HĐND và UBND phường năm 2022.

         Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, đại diện lãnh đạo UBND phường phát biểu giải trình một số nội dung ý kiến của các đại biểu, đồng thời tiếp thu các nội dung, các ý kiến của các Ban HĐND phường thẩm tra, các ý kiến tham gia đóng góp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, các ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu và ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu HĐND phường để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến và các vấn đề cử tri quan tâm ngay sau kỳ họp.

         Kỳ họp cuối năm 2022 HĐND phường Nam Cường đã tiến hành bầu kiện toàn chức danh Trưởng ban, phó ban Kinh tế - xã hội HĐND phường khoá VI, nhiệm 2021 – 2026nhất trí biểu quyết thông qua 05 nghị quyết chuyên đề gồm(1) Nghị quyết về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; (2) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND phường Nam Cường khóa VI; (3) Nghị quyết thông qua đề án ghép cụm dân cư tổ dân phố số 8 vào tổ dân phố số 6 phường Nam Cường; (4) Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023 phường Nam Cường; (5) Nghị quyết phê chuẩn kết quả kỳ họp cuối năm 2022 (kỳ họp thứ 5) HĐND phường.

 Vi Quyên – Công chức VP – TK

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 372
  • Tất cả: 71,224