Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Nam Cường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Nam Cường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 19/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Cường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về thỏa thuận lập danh sách sơ bộ  những người ứng cử đại biểu HĐND phường Nam Cường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Cường đã thông qua báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và tình hình giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Ông: Nguyễn Minh Trọng, chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, chủ trì Hội nghị)

Từ kết quả giới thiệu người tham gia ứng đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan, đơn vị, ban công tác mặt trận khu dân cư và biên bản bàn giao danh sách trích ngang, bản sao lý lịch, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường giữa Ủy ban bầu cử phường và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Nam Cường, Tính đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 11/3/2021 các cơ quan (tổ chức, đơn vị, ban công tác Mặt trận khu dân cư) đã hoàn thành việc tổ chức thực hiện các hội nghị giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định của Quy trình hiệp thương, giới thiệu đủ 61 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Cường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và hoàn thiện biên bản các hội nghị, danh sách những người ứng cử ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Cường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Cường theo đúng quy định.

Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 14/3/2021, các cơ quan (tổ chức, đơn vị, ban công tác Mặt trận khu dân cư) đã nộp đủ hồ sơ 61 người được giới thiệu ứng cử cho Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Cường. Trên địa bàn phường Nam Cường không có hồ sơ tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Cường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Cường trình bày tờ trình của Ban TT UBMTTQ Việt Nam phường Nam Cường về việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 55 đại biểu. Trong đó, thường trực Đảng ủy có 02 người, chiếm tỷ lệ 3,63%; khối quản lý nhà nước có 06 người, chiếm tỷ lệ 10,9; Khối MTTQ và các đoàn thể có 12 người, chiếm tỷ lệ 21,8%; Khối lực lượng vũ trang có 03 người chiếm tỷ lệ 5,45%; Khối y tế và trường học 02 người chiếm tỷ lệ 3,63%; ứng cử viên là nữ có 21 người, chiếm tỷ lệ 38,1%; trẻ dưới 40 người có 14 người, chiếm tỷ lệ 25,4%; người ngoài Đảng có 20 người, chiếm tỷ lệ 36,3%.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường  sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn: Bùi Xuân Thắng - Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường Nam Cường

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1