Tuyên truyên về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phường Nam Cường

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng và nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, UBND phường Nam Cường tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về xử lý vi phạm pháp luật đối với một số hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

NHÓM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CÓ THỂ XẢY RA TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

1. Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ  quan có thẩm quyền:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức). - Quy định: tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày  28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC)  trong lĩnh vực y tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Chủ tịch UBND cấp huyện;  Chánh Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y  tế, Giáo dục, Giao thông vận tải.

2. Hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19: a) Hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau  khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước  có thẩm quyền về y tế cung cấp:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức). Ngoài ra, còn  phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc cải chính thông tin sai sự thật  trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục  trong 03 ngày theo quy định của pháp luật”.

- Quy định: tại Điểm a Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định  số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC  trong lĩnh vực y tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Thông  tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục, Giao thông  vận tải.

b) Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc,  xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân  liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức) và áp dụng biện  pháp khắc phục hậu quả “Buộc gỡ bở thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn  hoặc thông tin vi phạm pháp luật”.

- Quy định: tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định  số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC  trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin  và giao dịch điện tử.

- Thẩm quyền xử phạt: Giám đốc Công an tỉnh; Chánh thanh tra/Trưởng  đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông. * Xử lý hình sự: Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông  thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch  bệnh Covid- 19 có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015. 3. Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng  nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19: - Mức phạt: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. - Quy định: tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày  28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế. - Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Thanh tra viên Y tế, Giáo  dục, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và công  nghệ, Tài nguyên và môi trường.

4. Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19: - Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. - Quy định: tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y  tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Chánh Thanh tra Y tế;  Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh.

5. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện  trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19: - Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. - Quy định: tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y  tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y  tế; Giám đốc Công an tỉnh.

* Xử lý hình sự: Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người  khác sẽ bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

6. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế,  cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người  mắc bệnh Covid-19:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra,  còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện việc cách ly y  tế, cưỡng chế cách ly y tế”.

- Quy định: tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định  số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC  trong lĩnh vực y tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y tế; Giám đốc Công an tỉnh.

* Xử lý hình sự: Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người  khác sẽ bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

7. Hành vi không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra  đường thuộc diện không cần thiết:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. - Quy định: tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y  tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Chánh Thanh tra Sở Y tế;  Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh.

8. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền  dịch bệnh Covid-19:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức). - Quy định: tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y  tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y  tế; Giám đốc Công an tỉnh.

9. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập  trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi  công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức). - Quy định: tại Điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y  tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y  tế; Giám đốc Công an tỉnh.

* Xử lý hình sự: Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như: quán ba, karaoke, dịch vụ mát xa, cơ sở thẩm mỹ,  phòng tập gym/yoga/game, rạp chiếu phim...) thực hiện hoạt động kinh doanh  khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch

Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng,  chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

10. Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại  vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh Covid-19: - Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức). - Quy định: tại Điểm b Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y  tế.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND tỉnh.

11. Hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng,  chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của  pháp luật hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm  lẫn cho khách hàng:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; trường hợp vi  phạm nhiều lần hoặc tái phạm bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000  đồng. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân (đối với tổ chức vi phạm bằng 02  lần mức phạt tiền đối với cá nhân).

- Quy định: tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định  số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC  trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP).

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Chánh thanh tra Sở Tài  chính.

12. Hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ liên quan đến  phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc  Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh  doanh hoặc kinh doanh có điều kiện:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức) và áp dụng biện  pháp khắc phục hậu quả “Buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá  niêm yết, trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào  ngân sách nhà nước”.

- Quy định: tại Khoản 3 và 7 Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày  24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Tài  chính.

13. Hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người nước  ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái  phép:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức). Người nước  ngoài có hành vi VPHC, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể còn bị áp dụng hình  thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quy định: tại Điểm a Khoản 5 và Khoản 9 Điều 17 Nghị định  số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC  trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng  cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý xuất  nhập cảnh (phạt tiền và quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất - nếu  có).

* Xử lý hình sự: Hành vi liên quan đến quy định về xuất cảnh, nhập cảnh  hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị xử lý theo Điều 347 và 348 Bộ luật Hình  sự năm 2015.

14. Hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống  dịch bệnh Covid-19:

a) Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp  hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe  dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức). - Quy định: tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật  tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng,  chống bạo lực gia đình.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng công an cấp huyện,  Trưởng phòng thuộc công an tỉnh; Chánh thanh tra các Sở có liên quan; Đội  trưởng Đội Quản lý thị trường đang thi hành công vụ.

b) Hành vi dùng vũ lực; đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành  công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của  người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà chưa đến mức  phải truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá  nhân (từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức). - Quy định: tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an  ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa  cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Trưởng công an cấp  huyện, Trưởng phòng thuộc công an tỉnh; Chánh thanh tra các Sở có liên quan;  Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đang thi hành công vụ .

* Xử lý hình sự: Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn  khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có  thể bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

Trên đây là các hành vi vi phạm và các mức phạt về trong việc phòng chống dịch Covid 19 để nhân dân nắm được các quy định của pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành để phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng vì mục tiêu “ Chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Tin bài: Nguyễn Thị Hạnh Quyên

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 342
  • Tất cả: 71,194