BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 102/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 69/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Số ký hiệu văn bản 306/BC-UBND
Ngày ban hành 09/11/2023
Ngày hiệu lực 09/11/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 102/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 69/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc_306-thuc_hien_nq_125_nam_2023_220231109112944138_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT