Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/KH-UBND 22/02/2024 kế hoạch Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn phường Nam Cường
Lượt xem: 8
Tải về 0
35/KH-UBND 15/02/2024 Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn phường
Lượt xem: 5
Tải về 0
32/KH-UBND 29/01/2024 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
26/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về 0
04/KH-UBND 08/01/2024 Kế hoạch Công tác tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn phường
Lượt xem: 16
Tải về 0
10/BC-UBND 08/01/2024 Báo cáo Về việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành giai đoạn 2019-2023
Lượt xem: 16
Tải về 0
301/BC-UBND 07/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Lượt xem: 32
Tải về 0
185/KH-UBND 26/10/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn phường Nam Cường
Lượt xem: 42
Tải về 0
167/KH-UBND 20/09/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 trên địa bàn phường Nam Cường
Lượt xem: 39
Tải về 0
178/BC-UBND 04/07/2023 Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở ở sở trên địa bàn phường Nam Cường
Lượt xem: 60
Tải về 0
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Designed by VNPT