Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 21/10/2022 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2023 trên địa bàn phường Nam Cường
Số ký hiệu văn bản 323/BC-UBND
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 21/10/2022 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2023 trên địa bàn phường Nam Cường
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Thế Định - PCT.UBND
Tài liệu đính kèm 1_bao_cao_323-chi_thi_17_ngay_211020231122111905407_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT