HĐND phường Nam Cường tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ tư) HĐND phường khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

         Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND phường về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. Sáng ngày 27/7/2022 HĐND phường Nam Cường đã tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ tư) HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đoàn Văn Ngàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lào Cai; đồng chí Phạm Ngân Hà – Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Lào Cai; đồng chí Chu Văn Huyền – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị phường; các ông, bà đại biểu HĐND phường khóa VI, các ông bà đại biểu HĐND thành phố được bầu tại phường các đồng chí Bí thư chi bộ.

Đ/c Chu Văn Huyền – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Quang cảnh kỳ họp giữa năm 2022 HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

         Sau khi thông qua nội dung chương trình làm việc, kỳ họp nghe đồng chí Chu Văn Huyền – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp; nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND phường trình kỳ họp; báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND phường, báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, đại biểu HĐND và UBND phường 6 tháng đầu năm 2022.

         Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và đại diện lãnh đạo UBND phường phát biểu giải trình một số nội dung ý kiến của các đại biểu, đồng thời tiếp thu các nội dung, các ý kiến của các Ban HĐND phường thẩm tra, các ý kiến tham gia đóng góp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, các ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu và ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu HĐND phường để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến và các vấn đề cử tri quan tâm ngay sau kỳ họp.

 

Đ/c Đoàn Văn Ngàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lào Cai phát biểu chỉ đạo kỳ họp

         Kỳ họp giữa năm 2022 HĐND phường Nam Cường khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã nhất trí biểu quyết thông qua 08 nghị quyết chuyên đề gồm(1) Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022; (2) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; (3) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2023; (4) Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2023; (5) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND phường về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách phường Nam Cường; (6) Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường giai đoạn 2021 – 2025; (7) Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2022; (8) Nghị quyết phê chuẩn kết quả kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 4) HĐND phường khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Vi Quyên – Công chức VP – TK

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 102
  • Trong tuần: 412
  • Tất cả: 71,264