HĐND phường Nam Cường tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ sáu) HĐND phường khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

         Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND phường Nam Cường về tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2023. Sáng ngày 25/7/2023 HĐND phường Nam Cường đã tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ sáu) HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Văn Thiện – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai; đồng chí Đoàn Văn Ngàn – Uỷ viên Ban Thường vụ thành uỷ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai; đồng chí Phạm Ngân Hà – Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố Lào Cai; Chu Văn Huyền – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Công an, Y tế phường; các ông, bà đại biểu HĐND phường khóa VI, các ông bà đại biểu HĐND thành phố được bầu tại phường; các đồng chí bí thư chi bộ.

anh tin bai

Toàn cảnh kỳ họp

         Sau khi thông qua nội dung chương trình làm việc, kỳ họp nghe đồng chí Chu Văn Huyền – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp; nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND phường trình kỳ họp; báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND phường, báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, đại biểu HĐND và UBND phường 6 tháng đầu năm 2023.

        Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, đại diện lãnh đạo UBND phường phát biểu giải trình một số nội dung ý kiến của các đại biểu, đồng thời tiếp thu các nội dung, các ý kiến của các Ban HĐND phường thẩm tra, các ý kiến tham gia đóng góp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, các ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu và ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu HĐND phường để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến và các vấn đề cử tri quan tâm ngay sau kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Trần Văn Thiện – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai phát biểu tài kỳ họp

         Kỳ họp giữa năm 2023 HĐND phường Nam Cường đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khoá IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 01 đại biểu chuyển đơn vị công tác và 07 Nghị quyết chuyên đề gồm(1) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; (2) Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023; (3) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2024; (4) Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2024; (5) Nghị quyết thông qua đề án sáp nhập, điều chỉnh một phần của tổ dân phố số 2, 3, 6 phường Nam Cường; (6) Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề “công tác quản lý đô thị, xây dựng trên địa bàn phường Nam Cường (năm 2021, 2022 và quý I/2023); (7) Nghị quyết phê chuẩn kết quả kỳ họp giữa năm 2023 HĐND phường Nam Cường, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vi Quyên – Công chức VP – TK

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 391
  • Tất cả: 71,243